fbpx Asystentka w telepracy | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Asystentka w telepracy

Czas czytania
1 minute
Przeczytałeś już

Asystentka w telepracy

Pomiędzy organizacją życia zawodowego i osobistego przebiega coraz mniej linii granicznych. Jako przykład może posłużyć coraz częściej stosowany charakter pracy asystentek z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym komunikacyjnych. Odchodzenie, także w tym zawodzie, od godzinowego na rzecz elastycznego czasu pracy tj. odstąpienie od tradycyjnych godzin i postawienie na ruchome w skali tygodnia, miesiąca oraz podjęcie telepracy, czyli pracy z wykorzystaniem sposobów teleinformatycznych do wykonywania zadań zawodowych całkowicie lub częściowo poza siedzibą firmy.
Co to jest telepraca?
 
Telepraca opiera się na idei „gorących biurek”, czyli miejsc pracy, które nie są na stałe przypisane jednemu pracownikowi. Polega na podejmowaniu czynności zawodowych za pośrednictwem środków łączności np. Internetu i telefonu. Może być wykonywana w domu, może również być podzielona na zadania wykonywane częściowo w domu, a częściowo w firmie lub potraktowana mobilnie tj. w podróży lub u klientów.
 
Jakie są zalety telepracy?
 • Elastyczność miejsca i czasu pracy
 • Równowaga między życiem osobistym i zawodowym
 • Brak konfliktów w pracy
 • Lepsze dostosowanie miejsca pracy do potrzeb pracownika
 • Wzrost wydajności w pracy i zredukowanie absencji
Jakie są wady telepracy?
 • Nienormowany czas pracy może prowadzić do uzależnienia od pracy
 • Izolacja i poczucie samotności pracowników
 • Brak poczucia przynależności do społeczności firmy
 • Potraktowanie telepracy jako czasu wolnego
Dla kogo telepraca?
 
Jest formą pracy korzystną dla każdego, także dla asystentek. Zastosowanie jest uwarunkowane jednak charakterem pracy, dlatego też rzadziej może być zastosowana w zawodzie sekretarki, która z racji swoich obowiązków kieruje pracą sekretariatu i w godzinach pracy biura jest częściej do dyspozycji klientów. Do wykonywania telepracy niezbędny jest też zbiór określonych cech osobistych i predyspozycji pracownika, głównie takich jak: 
 • Samodyscyplina
 • Efektywne zarządzanie czasem
 • Umiejętność pracy bez nadzoru
   
Autor:
Kinga Kaszuba