Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia (12) - assessment center

Czas czytania
less than
1 minute
Przeczytałeś już

Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia (12) - assessment center

Tak zwane „centrum oceny” jest najbardziej efektywnym narzędziem rekrutacyjnym. Tak naprawdę sformułowanie „narzędzie” w tym przypadku jest dość nietrafione, ponieważ AC jest niczym innym jak zbiorem faktycznych narzędzi, takich jak próbka pracy, gry i zadania, testy.
 
Czy możemy mówić o AC w przypadku uczestnictwa np. w tylko jednym teście psychologicznym? Nie, ponieważ z założenia jest to zbiór wymagający od kandydata podejścia do kilku egzaminów. To właśnie generuje wyższe koszty, ponieważ szeroki zakres zróżnicowanych narzędzi wymaga w znacznej części zakupu praw do ich stosowania. Poza tym szereg testów wymaga odpowiedniego czasu na ich przeprowadzenie, co często trwa więcej niż 1 dzień… a w niektórych przypadkach i miesiąc.

Efektywność AC jest łatwa i szybka do zmierzenia. Poszczególne elementy (narzędzia) mają najczęściej z góry ustalony system ocen, choć najlepsze są te dające cząstkowe wyniki w postaci punktacji oraz opis. Daje nam to gwarancję, że pewne negatywne cechy kandydata (wykazane np. w teście punktowym) nie zdominują efektu końcowego, ponieważ szereg pomniejszych pozytywnych informacji (wykazanych np. podczas gry zespołowej) da nam bardziej wiarygodny obraz osoby. Nie chodzi tutaj o uśrednienie wyniku a raczej o rzetelne opisanie kandydata, który jak każdy człowiek ma plusy i minusy.
Autor:
Bartosz Kozłowski