fbpx Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia (9) - etapy rekrutacji | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia (9) - etapy rekrutacji

Czas czytania
1 minute
Przeczytałeś już

Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia (9) - etapy rekrutacji


Moment, w którym zostaliśmy zaproszeni do udziału w procesie rekrutacji jest najczęściej dla nas nieznany. O decyzji dowiadujemy się dopiero odbierając telefon lub e-mail. Zasadniczo każda rekrutacja ma swoje etapy rozbudowane w zależności od charakteru stanowiska. Możemy spotkać się z rekrutacjami jednoetapowymi, ale także złożonymi rekrutacjami wielomodułowymi. Zdecydowanie najpowszechniejsze są jednak rekrutacje tradycyjne, złożone z dwóch, trzech etapów:
 
1 etap
Ten typ spotykany jest przy rekrutacjach na proste, niewykwalifikowane (najczęściej fizyczne) stanowiska. Rekruter chce jedynie zweryfikować podstawowe elementy wymagane w pracy, co często też czyni wyłącznie podczas wywiadu telefonicznego z kandydatem. Forma bardzo popularna w pracy tymczasowej i wśród pracodawców szybko szukających specjalistów z prostych dziedzin, gdzie istotą jest posiadanie określonych certyfikatów (np. licencja na kierowanie wózkami widłowymi).
 
2 etapy
Stosowany przez znaczącą większość firm i agencji doradztwa personalnego. Najogólniej możemy wyróżnić spotkanie pierwsze, podczas którego nasz rozmówca chce nas bliżej poznać, zweryfikować dane z CV, po to, aby na drugiej rozmowie poruszyć kwestie bardziej techniczne i związane z wykonywaną pracą. Tutaj także standardowo naszym rozmówcą podczas drugiego spotkania jest wyższa w hierarchii firmy osoba (lub jeśli pierwsza rozmowa odbyła się z pracownikiem agencji doradztwa personalnego, z pracownikiem firmy docelowej), często bezpośredni przyszły przełożony przy nierzadkim udziale pracownika działu HR.
 
3 etapy
Jest to nic innego jak rozbudowana o dodatkowy moduł wersja dwuetapowa. Najczęściej dodatkowy etap stanowi zaproszenie do odbycia serii testów psychologicznych lub udziału w prostych sesjach assessment center. Ten pomysł rozbudowanego egzaminowania kandydatów jest bardzo ważny i bardzo efektywny przy rekrutacjach na istotne z punktu widzenia firmy stanowiska. Jest to niestety jednocześnie system dość kosztowny i czasochłonny, niemniej wynikowo dający najtrafniejsze rezultaty.
 
Rekrutacja wielomodułowa
Jeżeli poszukujemy wybitnych specjalistów lub obsadzamy najwyższe stanowiska w firmie warto skorzystać z modułowego egzaminowania kandydatów. Tutaj musimy przeznaczyć na rekrutację najwięcej czasu i nakładów finansowych co jednak rekompensowane jest świetną trafnością jeśli chodzi o wybór kandydata. W tym typie rekrutacji zauważamy wszystkie wcześniejsze etapy, gdzie jednak element assessment center jest bardzo rozbudowany kosztem zwykłych rozmów rekrutacyjnych. Możemy spotkać się także z typowo menadżerskimi zadaniami do rozwikłania – business plan, ustalenie kierunków rozwoju firmy, itd., a także propozycją realnej pracy przez kilka dni u pracodawcy. Przy tym typie kandydat analizowany jest nie zbiorowo na końcu wszystkich egzaminów, ale cząstkowo, po każdym etapie lub zadaniu. Wynika to z rozciągłości w czasie całego procesu rekrutacji.
Autor:
Bartosz Kozłowski