fbpx Nowe tchnienie CV | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Nowe tchnienie CV

Czas czytania
2min.
Przeczytałeś już

Nowe tchnienie CV

Tworząc życiorys zawodowy obecnie nie wystarczy posłużyć się schematem zaczerpniętym z Internetu czy poradnika. CV musi być swojego rodzaju wizytówką zawierającą umiejętności i praktyczne doświadczenia o bardzo indywidualnym charakterze. Dzisiejsze CV zdecydowanie skuteczniej działa jeżeli jest ukierunkowane pod kątem konkretnej pracy. Dlatego nie pozostaje wciąż niezmienne. Ma raczej swoją niepowtarzalną osobowość, jest dynamiczne. Akcentuje możliwości i potencjał kandydata, koncentruje się na podjętych działaniach i uzyskanych wynikach, które wiążą się z danym stanowiskiem.
Istnieje kilka typów życiorysów, które stosuje się w zależności od zdobytego doświadczenia, umiejętności, motywacji i wyznaczonych celów we własnej ścieżce kariery.

Najpopularniejsze to: chronologiczne i funkcjonalne.

Chronologiczne preferują osoby z doświadczeniem, ponieważ właśnie takie CV zawiera szczegółowy opis przebiegu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk oraz obowiązków, które stanowią niewątpliwie mocną stronę ich autorów. Zasada jest jednak taka, że w tym typie CV nie może być luk w pracy, a jeżeli są, to muszą być odpowiednio wyjaśnione np. okresem poświęconym na studia, szkolenia czy kursy zawodowe, zdobywaniem praktyki zagranicą lub urlopem macierzyńskim.
Funkcjonalne to rodzaj CV, które szczególnie przydaje się absolwentom bez doświadczenia. Głównie skupia się na umiejętnościach, wiedzy i osiągnięciach zdobytych w trakcie nauki. Szczególny nacisk kładzie się tutaj na własne dokonania i wyniki w różnych dziedzinach. Dopiero na końcu wymienia się doświadczenie np. w pracy sezonowej, na praktykach zawodowych, w wolontariacie oraz wykształcenie.

Jeżeli jesteś sekretarką z doświadczeniem, jesteś dumna ze swoich dotychczasowych osiągnięć w pracy, jednak myślisz o zmianie pracodawcy, ale wciąż chcesz zajmować podobne stanowisko, najwłaściwszym rozwiązaniem dla ciebie jest napisanie życiorysu behawioralnego. Behawioralne CV to typ dokumentu, w którym wyraźnie widać zarysowany kierunek rozwoju zawodowego poparty konkretnymi kompetencjami. Jest to połączenie życiorysu chronologicznego z funkcjonalnym. Stworzenie idealnego obrazu własnej osoby nie jest zadaniem łatwym, jednak warto włożyć wysiłek w wnikliwą autoanalizę i postawić się w korzystnym świetle w taki sposób, aby pracodawca wyłonił cię spośród innych kandydatek doceniając wyjątkową postawę i umiejętności autoprezentacji.
Jak sama nazwa wskazuje CV behawioralne opiera się przede wszystkim na mierzalnych, jasno sprecyzowanych rodzajach zachowań (w tym przypadku ma znaczenie zestaw cech, umiejętności) dostosowanych do danych sytuacji zawodowych. Taki rodzaj aplikacji świadczy, że funkcjonujesz na wysokim poziomie rozwoju zawodowego, co niewątpliwie może nawiązywać do twojej gotowości udziału w kolejnym etapie nowoczesnej rekrutacji jakim może być sytuacyjne interview zawierające pytania problemowe lub Assessment Center, czyli „Centrum Oceny i Rozwoju” polegające na indywidualnych lub grupowych ćwiczeniach symultanicznych stawiających kandydatów przed koniecznością rozwiązania konkretnych zagadnień.

Najważniejsze zasady pisania CV behawioralnego:
  1. Podanie profilu zawodowego tuż przy danych osobowych np. Doświadczona sekretarka z umiejętnościami w zarządzaniu biurem i prowadzeniem kadr
  2. Wskazanie celu zawodowego np. Praca na stanowisku asystentki dyrektora ds. personalnych w międzynarodowej korporacji
  3. Lista kwalifikacji kluczowych, które nawiązują do dotychczasowego doświadczenia oraz zdobytych dzięki niemu umiejętności np.
     
  • doświadczenie na stanowisku pracownika administracyjno - biurowego: umiejętność nawiązywania i utrzymywania korzystnych relacji interpersonalnych z innymi pracownikami oraz klientami, znajomość technik autoprezentacji, metod zarządzania biurem 
     
  • doświadczenie na stanowiskach wykorzystujących wiedzę z zakresu procesu planowania,  realizowania i kontrolowania sprawnych oraz efektywnych działań w przedsiębiorstwie:   kontrola nad pracownikami, układanie i monitorowanie tras dostaw materiałów, kontrola ekonomii transportów, tworzenie zleceń i dokumentów sprzedaży

www.doradztwozawodowekinga.republika.pl

Autor:
Kinga Kaszuba