fbpx Proszę o wsparcie, czyli jak sprawdzić kto wspomaga potrzebujących, a kto siebie | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Proszę o wsparcie, czyli jak sprawdzić kto wspomaga potrzebujących, a kto siebie

Czas czytania
1 minute
Przeczytałeś już

Proszę o wsparcie, czyli jak sprawdzić kto wspomaga potrzebujących, a kto siebie

 

W codziennej korespondencji wszystkie firmy dostają mnóstwo próśb o wsparcie. Każdy z tych listów opisuje jakiś „szczytny” cel. Co powinniśmy wiedzieć o organizacji, która się do nas zwraca, żeby zminimalizować ryzyko wsparcia kogoś, kto nas naciąga?

Na wstępie proponuję sprawdzić czy jest to organizacja pożytku publicznego. Co w ten sposób zyskamy? Jeśli tak jest, to za jednym posunięciem możemy otrzymać dwie wiadomości:

1. Potwierdzenie, że organizacja (fundacja, towarzystwo, stowarzyszenie) jest zarejestrowana we właściwym organie rejestrowym jakim jest Krajowy Rejestr Sądowy. Otrzymujemy w ten sposób informację, że organizacja działa legalnie.

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy prowadzi odpowiednie rejestry dla różnych działalności: zarobkowych oraz non profit. Wśród nich jest takżerejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w którym możemy znaleźć interesującą nas jednostkę.

2. Otrzymujemy potwierdzenie, że ten podmiot spełnia warunki organizacji pożytku publicznego, określone odpowiednią ustawą. Dla darczyńcy jest to sygnał, że organizacja oprócz faktu prowadzenia działalności pożytku publicznego podlega także bardzo ścisłej kontroli środków, którymi w swej działalności dysponuje. Status opp upoważnia do korzystania z podatkowego odpisu w wysokości 1% i jest on przyznawany po spełnieniu wielu warunków.

Gdzie szukać informacji o opp?

Najszybciej i najprościej można je odszukać w Internecie:

Ostatnia z wymienionych jest stroną Ministerstwa Sprawiedliwości. Sugeruję, aby przede wszystkim szukać wszelkich informacji na stronach „rządowych”.

Jeśli na liście organizacji pożytku publicznego nie ma podmiotu, który zwraca się o pomoc, kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy jest on zarejestrowany w KRS (we właściwym rejestrze – patrz wyżej). Jest tam wiele zarejestrowanych organizacji, które nie uzyskały statusu opp (zabrakło im kilku punktów), ale działają legalnie, zgodnie ze statutem, na podstawie którego zostały wpisane do tego, a nie innego rejestru. Ponieważ dane zawarte w rejestrach KRS są jawne, każdy może uzyskać informacje – niestety odpłatnie – o konkretnym podmiocie. Należy złożyć wniosek do KRS, a otrzymamy dane potwierdzające:

  • rejestrację podmiotu
  • podstawowy zakres działalności
  • sposób reprezentowania jednostki oraz dane osób do tego upoważnionych

Wszelkie powyższe informacje dotyczą prawnej strony działalności organizacji non profit. Nie ma niestety możliwości pełnego sprawdzenia celowości i przydatności podejmowanych przez nich działań. Jeśli komuś zależy na takim sprawdzeniu, należy po prostu pytać ludzi, którzy potwierdzą lub nie, że warto wspomóc daną jednostkę.

Na koniec chcę zwrócić uwagę na fakt, że w prawie podatkowym są dokładnie określone zasady dotyczące korzyści podatkowych w przypadku przekazywania darowizny. Przed obdarowaniem sugeruję skonsultowanie wszelkich procedur ze służbami finansowymi firmy, w celu opracowania najkorzystniejszej formy zarówno dla darczyńcy, jak i obdarowanego.

Źródło: "Sekretariat" 07/2009

Autor:
Agnieszka Sadowska