fbpx Rozmowa kontrolowana | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Rozmowa kontrolowana

Czas czytania
1 minute
Przeczytałeś już

Rozmowa kontrolowana

Najczęściej stosowaną formą selekcji kandydatów do pracy jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma formę wywiadu z kandydatem. Osoby prowadzące rozmowy kwalifikacyjne zadają kandydatom szereg pytań związanych z kompetencjami kandydata, które dot. pracy na danym stanowisku.

Zdarzają się jednak również pytania, które nie są związane z oferowaną pracą. Warto wiedzieć, że kiedy padną takie pytania podczas wywiadu mamy prawo odmówić odpowiedzi na nie, a osobie, która je zadała, grozi odpowiedzialność karna za naruszenie dóbr osobistych. Jeżeli udowodnimy, że takie pytania padły /co jednak jest trudne w praktyce/, wówczas możemy otrzymać odszkodowanie.

O co rekruter zapytać nie może?

Kodeks pracy jasno określa kiedy dochodzi do dyskryminacji kandydatów ubiegających się o pracę /dotyczy to również osób już zatrudnionych/. Decyzja o zatrudnieniu kandydata powinno zależeć od jego doświadczenia, wiedzy i umiejętności a nie od:

 • płci
 • wieku
 • niepełnosprawności
 • rasy
 • religii
 • narodowości
 • przekonań politycznych
 • przynależności związkowej
 • pochodzenia etnicznego
 • wyznania
 • orientacji seksualnej

Dlatego też wszystkie pytania dot. w/w zagadnień są podczas rozmowy kwalifikacyjnej niedozwolone. Poniżej przykłady najczęściej spotykanych pytań, których zadawać nie wolno:

 • Ile ma Pani/Pan lat?
 • Jaka jest Pani/Pana orientacja seksualna?
 • Czy jest Pani/Pan w związku małżeńskim?
 • Czy ma Pani/Pan dzieci?
 • Ile Pani/Pan waży?
 • Czy jest Pani w ciąży?
 • Czy planuje Pani/Pan założyć rodzinę?
 • Czy ma Pani/Pan grupę inwalidzką?
 • Czy na coś Pani/Pan choruje?
 • Czy należy Pani/Pan do jakichś organizacji/stowarzyszeń/partii?
 • Czy jest Pani/Pan wierzący?
 • Jakiego jest Pani/Pan wyznania?
 • Skąd pochodzi Pani/Pana rodzina?

O co Pracodawca może zapytać, gdy już zatrudni kandydata?

Kodeks pracy obliguje pracowników do podania następujących danych:

 • imiona i nazwisko kandydata
 • imion rodziców
 • daty urodzenia
 • miejsca zamieszkania
 • adresu do korespondencji
 • wykształcenia
 • doświadczenia zawodowego
 • imion, dat narodzin dzieci /jeżeli pracownik korzysta ze świadczeń rodzicielskich/
 • innych danych osobowych /zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych