fbpx Rozmowa kwalifikacyjna - to nie takie trudne! | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Rozmowa kwalifikacyjna - to nie takie trudne!

Czas czytania
1 minute
Przeczytałeś już

Rozmowa kwalifikacyjna - to nie takie trudne!

Rozmowa kwalifikacyjna jest jednym z ważniejszych kroków autoprezentacyjnych na płaszczyźnie poszukiwania pracy. Autoprezentacja w rozmowie kwalifikacyjnej  to szeroko rozumiana komunikacja werbalna (przekaz słowny) oraz elementy niewerbalne (nasz wygląd, mimika, gesty). Na rynku pracy jesteśmy „sprzedawcami”- sprzedajemy bowiem swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe ,a pracodawca jest potencjalnym „nabywcą”. Jest bardzo ważne, aby dobrze przygotować swój stan psychiczny jak i fizyczny do tej decydującej rozmowy.  Od tego jak korzystnie się zaprezentujemy zależeć więc będzie dalsza procedura związana z zaproponowaniem nam danego stanowiska pracy.

Powinniśmy być przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej  zarówno w aspekcie merytorycznym jak i wizualnym tak, by jak najlepiej zaprezentować swoje zalety pod kątem uzdolnień pracowniczych .
Spodziewajmy się zatem pytań o doświadczenie zawodowe, organizację czasu ,sposób rozwiązywania przez nas problemów i oczekiwań co do nowego stanowiska .Pomocne tu będą zdobyte informację na temat firmy w której chcemy się zatrudnić – dużym błędem byłoby wykazanie się ignorancją  w tematyce struktury firmy i charakteru jej funkcjonowania. Na odbiór naszego słownego przekazu składa się bowiem aż w 55 % to, jakie robimy wrażenie. Warto więc zainwestować w schludny i zadbany wygląd - wygląd jest naszym najważniejszym komunikatem!
 
Efekt tak zwanego pierwszego wrażenia może przeważyć w sytuacji, gdy o stanowisko ubiegają się osoby o podobnym lub identycznym wykształceniu-często pracodawca decyduje się wtedy na osobę, której prezencja i ubiór były najbardziej klasyczne i nie wyróżniały się ekstrawagancją.  Schludny wygląd to dla wielu osób informacja o tym, jak solidny jest ich rozmówca, na ile zorganizowany i dokładny! Klasycznego wyglądu wymagają z reguły firmy z tak zwaną tradycją  - kancelarie adwokacje, banki oraz urzędy. W niektórych nawet stosuje się tak zwana uniformizację  - jednakowe stroje dla całej kadry pracowniczej, co dodatkowo utożsamia pracowników z wizerunkiem firmowym

Podsumowując tematykę rozmowy kwalifikacyjnej, o czym należy pamiętać: 
 • Punktualność (5 minut przed czasem)
 • Schludny wygląd
 • Przyjęcie pozytywnego sposobu myślenia
 • Unikanie złego wyrażania się o byłym pracodawcy
 • Zniwelowanie objawów psychosomatycznych stresu (pocenie się, drżenie rąk)
 • Oczekiwanie na powitanie i wskazanie miejsca przez rozmówcę (pracodawcę)
 • Swobodna, ale i pełna szacunku postawa
 • Staranne odpowiedzi na zadane pytania
 • Prezentacja siebie i swoich mocnych stron
 • Kilka pytań od siebie na temat pracy
 • Podziękowanie i wyrażenie nadziei na kolejne spotkanie
 • Zachowanie dobrych manier niezależnie od przebiegu rozmowy

Młodzieżowe Centra Kariery

Autor:
Ewa Zygnerska