fbpx Rozmowa rekrutacyjna | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Rozmowa rekrutacyjna

Czas czytania
4min.
Przeczytałeś już

Rozmowa rekrutacyjna

Ilekroć po powrocie z rozmowy kwalifikującej do pracy wróciliśmy rozczarowani, bo zaskoczyło nas pytanie, na które nie od razu umieliśmy odpowiedzieć albo wręcz nie szliśmy na już umówione spotkanie bojąc się niespodzianek, które w naszym odczuciu mogą na nas czekać. W jednym i w drugim przypadku zaprzepaszczamy swoje szanse na naszą wymarzoną pracę.

A tymczasem do rozmowy rekrutacyjnej bardzo łatwo jest się przygotować i wyeliminować nieomal wszystkie „niespodzianki”.
Przede wszystkim warto pamiętać, że potencjalny pracodawca będzie chciał poznać odpowiedzi na cztery zasadnicze pytania:
  1. Dlaczego Kandydatko/ Kandydacie właśnie w naszej firmie chcesz pracować?
  2. Co właśnie ta Kandydatka/ ten Kandydat może dla naszej firmy zrobić?
  3. Czy będzie się nam z tą Kandydatką/ tym Kandydatem dobrze pracowało?
  4. Ile mnie będzie kosztować zatrudnienie tej Kandydatki/ tego Kandydata?

Dlaczego Kandydacie/Kandydatko właśnie w naszej firmie chcesz pracować?

Każda firma chce pozyskać takich pracowników, którzy będą chcieli się związać właśnie z ich organizacją (choćby ze względu na kosztowny dla firmy okres wdrożenia do pracy nowej osoby, czy koszty kolejnej rekrutacji, jeśli osoba zatrudniona odchodzi) i dlatego osoba rekrutująca będzie pytała kandydatów do pracy o znajomość ich firmy. Chce mieć przekonanie, że właśnie w tej firmie, a nie w innej, dany kandydat/kandydatka chce pracować.
Kandydaci natomiast często przychodzą na spotkanie nie zaglądając nawet na stronę internetową danej firmy, albo mówią, że zajrzeli, ale niewiele pamiętają. Nie znają usług lub produktów firmy, do której chcą dołączyć, obca im jest misja, czy wielkość danej organizacji.
Co zrobić? Wystarczy dokładnie przeczytać informacje na stronie www firmy lub noty pojawiające się w prasie i zapamiętać kluczowe lub bieżące informacje. Można porozmawiać z osobą, która pracuje już tam pracuje – będzie ona ogromnym źródłem informacji o miejscu, do którego chcemy dołączyć, o jego kulturze organizacyjnej. W recepcjach części firm można otrzymać bezpłatne broszury informacyjne na temat firmy lub jej produktów/usług. Można się w nie zaopatrzyć jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną (o takie broszury można poprosić także dział marketingu).

Co właśnie ten Kandydat/Kandydatka może dla naszej firmy zrobić?

W każdej firmie każde stanowisko utworzone jest po coś. To „coś” będzie dotyczyło albo lepszego wykorzystania czasu, albo większej efektywności, albo zwiększenia zysków finansowych, albo powiększania konkurencyjności. Osoba rekrutująca ma za zadanie sprawdzić, w jakim obszarze dany kandydat/kandydatka może być pomocna dla firmy i co konkretnie będzie umiała i mogła zrobić, by firma taką pomoc mogła odczuć. Tu pytania będą związane z konkretną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, które mogą być wykorzystywane na stanowisku, na które trwa rekrutacja.
Osoba rekrutująca będzie chciała ustalić w jaki sposób i poprzez jakie konkretne działania będziesz mógł przyczynić się osiągnięcia celów firmy. Pytania badające ten obszar będą dotyczyły Twojej wiedzy i doświadczeń związanych z konkretnym miejscem, w którym miałbyś pracować. Mów o swoich umiejętnościach, pokazując możliwość ich użycia w firmie, a o doświadczeniach, opierając je na konkretnych efektach, które były wynikiem twoich działań.
Kandydaci odpowiadając na pytania dotyczące umiejętności, wiedzy, czy doświadczeń często są bardzo ogólni, albo starają się dowieść swojej wszechstronności mówiąc, że potrafią „wszystko”, a co najgorsze – bywa, że ubarwiają albo zmyślają. Te wszystkie przykłady to błędy często dyskwalifikujące daną osobę do pracy.
Co zrobić? Mówić o swoich doświadczeniach, wiedzy i umiejętnościach jak najbardziej szczegółowo, podając konkretne przykłady zrealizowanych zadań, jasno określając swoją w nich rolę, a także skutek podjętych działań. Warto dla każdej umiejętności, którą uważamy za swój atut przygotować sobie przykład, w którym właśnie dana cecha była z powodzeniem i dobrym efektem przez nas wykorzystana.

Czy będzie się nam z tym Kandydatem/Kandydatką dobrze pracowało?

Kto chce pracować z osobą niekoleżeńską, nieskorą do pomocy, nieodpowiedzialną za swoją pracę, marnującą czas i dezorganizującą pracę innych? Pewnie nikt i właśnie dlatego osoba rekrutująca będzie chciała się dowiedzieć jaką osobą jest Kandydat/Kandydatka na co dzień. Czy inne osoby w zespole będą zadowolone ze współpracy właśnie z rekrutowaną w tej chwili
Kandydaci/kandydatki dają odpowiedzi na pytanie o dobrą współpracę jeszcze zanim zacznie się rozmowa kwalifikacyjna, potem przez cały czas jej trwania, a często i po jej zakończeniu. Nie tylko to co, ale i jak jest powiedziane w czasie spotkania ma znaczenie. Nie są to jednak jakieś magiczne rzeczy.
Wystarczy pamiętać o staranności ubioru i higienie, podstawowych zasadach kultury osobistej. Ważne jest także to, by mówić prawdę (zadziwiająco łatwo wyłapywane są wszelkie przejawy nieuczciwości lub kłamstwa). Należy pamiętać także, że rozmowa rekrutacyjna, to nie jest miejsce na popisywanie się swoją nieodpowiedzialnością, czy dzielenie się dowcipami. Opowiadając o swoich doświadczeniach zawodowych nie należy nikogo oskarżać, obwiniać – rozmowa kwalifikacyjna ma dotyczyć Ciebie – Kandydacie/Kandydatko, a nie innych osób, więc mów tylko o sobie. Warto pamiętać, ze spóźnienie się na spotkanie może być postrzegane podobnie, jak każdy inny przykład niedotrzymywania terminów. Nie będzie dobrze widziane i nie przychyli się do chęci zatrudnienia osoby, która w czasie rozmowy kwalifikacyjnej będzie płakać lub błagać o pracę.

Ile mnie będzie kosztować zatrudnienie tego Kandydata/Kandydatki?

Pracodawca ma do dyspozycji z góry określony budżet na pensję dla osoby na danym stanowisku.
Kandydaci podając swoje oczekiwania finansowe dodają jednocześnie, że tyle potrzebuję, bo takie są moje kosztu utrzymania, albo, że tyle wymarzyli sobie, że chcą zarabiać, czy też, że tyle zarabiają ich znajomi ze szkoły, czy ze studiów. Tymczasem pensja, o której jest rozmowa w trakcie kwalifikacji do pracy dotyczy stanowiska, które jest do objęcia, a nie wyobrażeń Kandydata/Kandydatki o tym ile chciałby zarabiać. Stąd wszystkie wymienione tu wypowiedzi są błędne.
To co należy zrobić, to jak najdokładniej dowiedzieć się jeszcze przed rozmową, jak wygląda opłacanie takiego stanowiska w różnych firmach, a jeśli to jest możliwe także w firmie, do której aplikujemy. Można dopytać się szczegółowo o obowiązki na danym stanowisku i uzależnić swoje oczekiwania finansowe od zakresu prac. Nie należy podawać ani za niskiej ani za wysokiej kwoty względem planów pracodawcy dot. danego stanowiska.
Na koniec – bardzo ważne jest dokładne słuchanie osoby, z którą jest spotkanie, by móc dokładnie i wprost odpowiedzieć na zadane pytanie.
Na podstawie  R.N. Bolles „Spadochron”
Autor:
Ewa Warchoł