fbpx Trening interpersonalny – inwestycja w siebie i rozwój umiejętności "miękkich" | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Trening interpersonalny – inwestycja w siebie i rozwój umiejętności "miękkich"

Czas czytania
1 minute
Przeczytałeś już

Trening interpersonalny – inwestycja w siebie i rozwój umiejętności "miękkich"

Trening interpersonalny jest bardzo skuteczną metodą uczenia się o sobie i o mechanizmach psychologicznych, które nami rządzą. Trening taki jest adresowany do tych osób, które są zainteresowane psychologiczną pracą nad sobą, a nie potrzebują psychoterapii.
 
Uczestnicy treningu interpersonalnego nie powinni być w jakikolwiek sposób zmuszani do uczestnictwa w nim. Nie powinni być powiązani ze sobą relacjami służbowymi ani rodzinnymi lub przyjacielskimi, aby grupa mogła pracować w bezpiecznej atmosferze, która pozwala na otwartość, a co za tym idzie – poznawanie prawdy. Warunkami koniecznymi uczestnictwa w takim treningu są: chęć poznawania siebie i innych osób oraz gotowość do takiej formy pracy nad sobą. Są to dosyć trudne warunki, nie każdy ma na tyle odwagi, otwartości i cierpliwości, aby móc je spełnić. Czasami przecież się zdarza, że odkrywamy w sobie coś, o czym wolelibyśmy w ogóle nie wiedzieć.
 
Praca podczas treningu interpersonalnego oparta jest na relacjach „tu i teraz”, wyjaśniane są elementy procesu grupowego oraz mechanizmy powtarzania wzorców percepcji i reagowania. Uczestnicy, prowadzeni przez trenera, wykonują ćwiczenia i zadania psychologiczne, które są następnie omawiane w grupie. Każdy uczestnik ma wiele okazji do uzyskania informacji zwrotnych na swój temat, tak jak każdy ma możliwość swobodnego wypowiadania się w granicach zachowujących szacunek dla pozostałych osób. Trening interpersonalny daje unikalną możliwość spojrzenia na siebie oczyma innych, co w warunkach codziennego życia jest nieosiągalne. Tyle punktów wiedzenia, ile osobowości, i z każdego wyglądamy inaczej. A jeśli coś się powtarza w postrzeganiu nas, to jest to prawdopodobnie nasza bardzo istotna cecha.

Teoretyczne założenia treningu są ograniczone do minimum, aby nie narzucać uczestnikom żadnej wizji funkcjonowania człowieka i umożliwić im spojrzenie na siebie na tyle obiektywnie, na ile są w stanie. Jednymi założeniami mogą być przyjęte przez większość psychologów następujące rozróżnienia funkcji psychicznych człowieka: myślenie, uczucia i odruchy, percepcja i wyobraźnia, procesy świadome i procesy utajone. Uczestnicy treningu uczą się na bieżąco umiejętności introspekcji, samoobserwacji, obserwacji drugiego człowieka, empatii, skutecznego porozumiewania się oraz rozumienia siebie i innych. A im bardziej zaangażują się w trening, tym więcej zyskają praktycznej wiedzy i umiejętności psychologicznych.

 
Autor:
Romuald Korach