Umowa o dzieło, czy zlecenie?

Czas czytania
3min.
Przeczytałeś już

Umowa o dzieło, czy zlecenie?

Umowa zlecenie czy dzieło

Umowa zlecenia i umowa o dzieło to podstawowe kontrakty usługowe. Są one bardzo konkurencyjne w stosunku do umowy o pracę. Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami umów jest dla podmiotów zatrudniających bardzo istotna, bowiem wiąże się z różnymi konsekwencjami prawnymi. Niestety, pomimo iż różnica ta jest bardzo wyraźna i istotna jest niedoceniania w praktyce, przez co powoduje niewłaściwe ich stosowanie.

W skrócie można powiedzieć, iż rezultatem umowy o dzieło powinno być właśnie jakieś dzieło - rzecz lub twór niematerialny. Natomiast umowa zlecenie polega na wykonaniu przez zleceniobiorcę określonych w kontrakcie czynności.
 
Umowa o zlecenie
Drugą formą, równie popularną wśród pracodawców jest umowa zlecenie, której zasady zostały uregulowane w art. 734 - 751 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 734, umowa zlecenie polega na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonych czynności dla dającego zlecenie, za których ostatecznie efekt nie jest odpowiedzialny. Osoba przyjmująca zlecenie nie daje gwarancji pewności wyniku swoich działań i starań, dlatego też ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za to, że będzie dokonywała zlecone czynności z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami umowy. Oznacza to, że poprzez samo sumienne działanie osoba przyjmująca zlecenie spełnia swoje świadczenie, dlatego też zgodnie z powszechnie stosowanym nazewnictwem umowa zlecenie nazywana jest zobowiązaniem starannego działania. Jeśli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Należy tutaj wspomnieć, iż umowa zlecenia może być umową nieodpłatną, czyli przyjmujący zlecenie może wykonać zlecenie bez wynagrodzenia. Jednakże w praktyce taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko. Sprawa podatku dochodowego została rozstrzygnięta dokładnie w ten sam sposób, co w przypadku umowy o dzieło. W przypadku umowy o zlecenie składki na ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane z wyjątkiem sytuacji, gdy zleceniobiorcą jest uczeń lub student, który nie ukończył jeszcze 26 lat. W takim wypadku nie odprowadza się żadnych składek na ubezpieczenie. Natomiast, jeśli ktoś już jest pracownikiem w danej firmie, ale wykonuje także zlecenie na rzecz innej firmy, to zazwyczaj składek z tego tytułu na ubezpieczenia społeczne nie płaci. Płaci jedynie drugą składkę na ubezpieczenia zdrowotne, ale to nie jest składka do ZUS, lecz do NIZ., ponieważ ZUS jest w przypadku składek na ubezpieczenia zdrowotne jedynie pośrednikiem. ZUS nie realizuje świadczeń z tego tytułu, robi to bowiem NFZ.

Źródło: http://www.serwisprawa.pl/artykuly,73,625,umowa_o_dzielo_czy_zlecenie
_

Autor:
Zespół serwisu SerwisPrawa.pl