fbpx Archiwum firmowe od A do Z | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Archiwum firmowe od A do Z

Archiwum firmowe od A do Z

Archiwum firmowe - definicje, akty prawne, podstawowe pojęcia

 • Akta normatywne, procedury wewnętrzne

 • Etapy postępowania z dokumentami w biurze

 • Procedura obiegu dokumentów

 • Procedura archiwalna

 • Rodzaje dokumentacji w biurze i sposób postępowania z nimi

 • Podział dokumentów na kategorie archiwalne – materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna

 • Archiwum firmowe vs składnica akt

 • Czy moja firma wytwarza materiały archiwalne – nadzór archiwalny


 


Pomieszczenie archiwum firmowego

 • Warunki, jakie powinno spełniać pomieszczenie, na przechowywanie dokumentów

 • Niezbędne wyposażenie

 • Oznaczenia regałów i półek

 • Układ teczek i segregatorów w archiwum

 • Układ teczek i segregatorów na półkach


Przyjmowanie do archiwum dokumentów od pracowników, udostępnianie dokumentów

 • Elementy opisu segregatora/teczki

 • Układ dokumentów w środku

 • Porządkowanie materiałów wewnątrz

 • Spis zdawczo-odbiorczy

 • Ewidencja spisów-zdawczo-odbiorczych

 • Ewidencja w archiwum teczek i segregatorów przekazanych przez pracowników

 • Nadanie teczkom/segregatorom sygnatury archiwalnej

 • Warunki udostępniania pracownikom dokumentów/wglądu do dokumentów znajdujących się w archiwum

 • Ewidencja udostępniania dokumentów


Brakowanie (niszczenie) dokumentów

 • Wydzielenie dokumentacji przeznaczonej do brakowaniaSpis akt przeznaczonych do brakowania

 • Wniosek i decyzja o brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej

 • Brakowanie we własnym zakresie i poza firmą

 • Protokół brakowania


Organizacja pracy w archiwum

 • Zadania realizowane przez pracowników archiwum firmowego

 • Planowanie pracy – kalendarz prac w archiwum zakładowym

 • Poufność informacji


Jak zorganizować czytelny system organizacji teczek/segregatorów i uporządkować dokumenty papierowe na własnym stanowisku pracy

 • Najczęściej występujące treści

 • Układy treści (chronologiczny, tematyczny, kolorystyczny, dziesiętny)

 • Opis teczek i segregatorów

 • Układ dokumentów wewnątrz teczek wewnętrzny

 • Paginowane

 • Ewidencja dokumentów wewnątrz teczek

 • Układ na regałach/w szafach

 • Dostęp i poufność

 

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Terminy

LUTY 2024, godz. 10.00-13.30
Szkolenie ON-LINE
Termin pewny
21.02.2024 do 22.02.2024
CZERWIEC 2024, online, godz. 10.00-13.30
Szkolenie ON-LINE
05.06.2024 do 06.06.2024
LISTOPAD 2024, online, godz. 10.00-13.30
Szkolenie ON-LINE
19.11.2024 do 20.11.2024

Szkolenie ON-LINE

Koszt szkolenia on-line

890

Czas trwania

godz. 10.00-13.30

Koszt szkolenia on-line obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
materiały poszkoleniowe
indywidualne konsultacje on-line (60 min.) do wykorzystania w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

SZKOLENIE STACJONARNE

Podatek VAT

Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT.