fbpx Biuro Zarządu w Spółce Prawa Handlowego | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Biuro Zarządu w Spółce Prawa Handlowego

Biuro Zarządu w Spółce Prawa Handlowego

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do Biur Zarządów spółek.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie przepisy prawne regulują funkcjonowanie spółek

 • Jaką rolę odgrywa Biuro Zarządu w prawidłowym funkcjonowaniu spółki

 • Jak zorganizować posiedzenie Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia

 • Jak prawidłowo powinno przebiegać posiedzenie organów osób prawnych

 • Jak koordynować przebieg posiedzeń

 • Jak zgodnie z prawem wygląda reprezentowanie organów spółki

 • Jakie zapisy powinny się znaleźć w protokole z posiedzeń

 • Jak przygotowywać pełnomocnictwa

 • Jak zabezpieczyć, przechowywać i archiwizować dokumenty spółki

 • Jakie są zasady doręczania pism w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu postępowania cywilnego

 • Jak współpracować z kancelariami prawnymi i biurami księgowymi

Program szkolenia

1. Podstawowe informacje dotyczące spółek:

 • rodzaje spółek
 • spółki osobowe
 • spółki kapitałowe
 • podstawowe regulacje prawne (kodeks spółek handlowych, ustawa o krajowym rejestrze sądowym)

2. Obowiązki rejestracyjne wynikające z prawa handlowego – wybrane zagadnienia:

 • obowiązki związane z rejestracją spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • inne obowiązki wobec sądu rejestracyjnego
 • formularze składane do Krajowego Rejestru Sądowego – zasady wypełniania, przepisy prawne
 • księga udziałów i księga akcyjna – zasady prowadzenia
 • sankcje związane z naruszeniem obowiązków wobec Krajowego Rejestru Sądowego

3. Organizacja i obsługa posiedzeń organów osób prawnych (Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie) :

 • regulacje dotyczące funkcjonowania organów spółek (kodeks spółek handlowych, przepisy korporacyjne)
 • statut spółki, umowa spółki, regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej
 • zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu i Rady Nadzorczej
 • protokołowanie posiedzeń organów osoby prawnej
 • kworum i sposoby liczenia głosów
 • księga protokołów – zasady prowadzenia
 • skarżenie uchwał – wybrane zagadnienia

4. Reprezentacja osoby prawnej:

 • reprezentacja spółki zgodnie z KRS
 • mandat a kadencja członka organy osoby prawnej
 • prokura
 • pełnomocnictwo, rodzaje i formy pełnomocnictw
 • skutki naruszenia przepisów dotyczących reprezentacji osoby prawnej

5. Wzory podstawowych dokumentów – wybrane zagadnienia:

 • protokół z posiedzenia organu spółki
 • pełnomocnictwo do czynności prawnych wobec osób trzecich i organów
 • pełnomocnictwo wobec organów skarbowych – rodzaje i regulacje prawne

6. Podstawowe zagadnienia związane z zasadami doręczania pism w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu postępowania cywilnego. Rodzaje pism w postępowaniu cywilnym i administracyjnym i ich znaczenie.

7. Tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica służbowa, tajemnica zawodowa:

 • regulacje zawarte w kodeksie pracy
 • obowiązki określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • pozostałe przepisy szczególne
 • zasady odpowiedzialności

8. Współpraca Biura Zarządu z podmiotami zewnętrznymi:

 • współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi (adwokackie, radcowskie, notarialne)- zasady przekazywania i odbioru dokumentacji
 • współpraca z zewnętrznymi biurami księgowymi i podatkowymi- zasady przekazywania i odbioru dokumentacji

9. Regulacje prawne dotyczące zasad i terminów przechowywania dokumentacji – wybrane zagadnienia.

10. Zagadnienia zgłoszone przez uczestników szkolenia. Warsztaty.

 

Szkolenie możemy również przeprowadzić w formie zamkniętej w miejscu i czasie dla Państwa dogodnym.

Więcej informacji na temat szkolenia zamkniętego udzieli Państwu Agnieszka Korach, agnieszka.korach@arkconsulting.com.pl, 22 4357002.

 

Zobacz opinie o szkoleniu

Opinie o szkoleniu

Marta
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i prowadzenie dyskusji. Wyczerpujące odpowiedzi trenera. Szkolenie oceniam pozytywnie.
Małgorzata
Opinia bardzo dobra. Podobał mi się sposób przekazywania informacji przez osobę prowadzącą.

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

750,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Terminy

Czas trwania

godz. 10.00-17.00

Miejsce

Warszawa