Trening radzenia sobie ze stresem

Trening radzenia sobie ze stresem

Dla kogo

Trening radzenia sobie ze stresem skierowany jest do wszystkich osób, które żyją w sytuacji ciągłego napięcia emocjonalnego i borykają się ze stresem wynikającym  z sytuacji zawodowej lub z doświadczanych kryzysów osobistych.

Poznaj swój stres, poszukując odpowiedzi m. in. na pytania:

 • Czy stresuje Cię brak, czy nadmiar?
 • Czy potrzebujesz nabrać dystansu, czy dokładnie przyjrzeć się sprawie?
 • Co warto "odpuścić", a co możesz zmienić?
 • Czy bardziej stresuje Cię własna osobowość, czy osobowości innych ludzi?

Korzyści z treningu

 • Zwiększenie zrozumienia mechanizmów stresu, jego źródeł i skutków
 • Mobilizacja własnego potencjału do radzenia sobie ze stresem
 • Poznanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem
 • Wzrost umiejętności panowania nad emocjami

Program szkolenia

Mechanizmy stresu i jego czynniki oraz możliwości wpływania na stres

 • istota stresu, interakcja wymagań-stresorów, zasobów, percepcji i interpretacji
 • powstawanie stresu, ocena pierwotna i wtórna, dwie drogi wzbudzania emocji
 • biologiczno-psychologiczna złożoność stresu
 • możliwości zarządzania stresem, zdolność samokontroli

Objawy stresu i rodzaje stresu

 • objawy krótkotrwałe i długotrwałe
 • stres traumatyczny, chroniczny i związany ze zmianami życiowymi
 • stres szkodliwy vs stres mobilizujący i jak zmienić pierwszy w drugi

Aktualny poziom stresu, źródła i obszary stresu - identyfikacja indywidualnych zagrożeń

 • autodiagnoza poziomu stresu
 • identyfikacja obszarów/wskaźników stresu: objawy psycho-biologiczne, obniżona efektywność, efekt stresu długotrwałego
 • mapa przyczyn stresu

Rozpoznawanie własnych mechanizmów stresu

 • błędy i nawyki percepcyjne
 • "wewnętrzne stresory"

Sposoby i style radzenia sobie ze stresem

 • sposoby konstruktywne i destrukcyjne, doraźne i długoterminowe
 • style radzenia sobie ze stresem

Rozpoznawanie własnych zasobów do radzenia sobie ze stresem

 • autoanaliza swoich zasobów wg poziomów Diltsa
 • budowanie samoakceptacji

Narzędzia radzenia sobie ze stresem

 • uważność jako klucz do radzenia sobie ze stresem
 • oddziaływanie poprzez ciało: ćwiczenia ruchowe, relaksacyjne (trening mięśniowy i autogenny), ćwiczenia oddechowe, „doładowanie energii”
 • oddziaływanie przez wyobraźnię: relaksacja wizualizacją, zmiana ram odniesienia
 • oddziaływanie poprzez umysł: „przerywanie zaklętego kręgu”, „koło wpływu”, proaktywność
 • techniki szybkiej redukcji napięcia
 • profilaktyka stresu i strategia redukcji stresu wyuczonego

Własny plan zmian

 • podsumowanie w formule SSK /Start – co zacznę po szkoleniu robić, Stop – czego nie będę robić, Kontynuacja – jakie działania będę dalej podejmować/
 • zaplanowanie zmiany w skali tygodnia, kwartału, roku

Metody

Szkolenie ma formę aktywnego warsztatu - treningu umiejętności. Podstawowe treści przekazywane są przez trenera w formie wykładu, następnie Uczestnicy wykonują indywidualne i grupowe ćwiczenia i zadania praktyczne. Stosowane techniki: mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze, dyskusja moderowana.

Trening odbywa się w grupie 4-6 osób.

Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej.

Kontakt: Romuald Korach
e-mail: romuald.korach@arkconsulting.com.pl, tel.: 22 4357002

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

950,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Terminy

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017, WARSZAWA
30.11.2017 do 01.12.2017

Czas trwania

I dzień godz. 10.00-17.00
II dzień godz. 09.00-16.00

Miejsce

Warszawa

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.