fbpx Szkolenie Trening radzenia sobie ze stresem I ARK Consulting

Trening mentalnego radzenia sobie ze stresem

Trening mentalnego radzenia sobie ze stresem

DLA KOGO

Trening mentalnego radzenia sobie ze stresem skierowany jest do wszystkich osób, które żyją w sytuacji ciągłego napięcia emocjonalnego i borykają się ze stresem wynikającym z sytuacji zawodowej lub z doświadczanych kryzysów osobistych.

Poznaj swój stres, poszukując odpowiedzi m. in. na pytania:

 • Czy stresuje Cię brak, czy nadmiar?
 • Czy potrzebujesz nabrać dystansu, czy dokładnie przyjrzeć się sprawie?
 • Co warto "odpuścić", a co możesz zmienić?
 • Czy bardziej stresuje Cię własna osobowość, czy osobowości innych ludzi?

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

 • Zrozumiesz mechanizmy stresu, poznasz jego źródła i skutki
 • Dowiesz się jak zmobilizować swój własny potencjał do radzenia sobie ze stresem
 • Poznasz skuteczne mentalne techniki radzenia sobie ze stresem
 • Dowiesz się jak panować nad emocjami
 • Opracujesz swój własny plan radzenia sobie ze stresem

Program szkolenia

Mechanizmy stresu i jego czynniki oraz możliwości wpływania na stres

 • istota stresu, interakcja wymagań-stresorów, zasobów, percepcji i interpretacji
 • powstawanie stresu, ocena pierwotna i wtórna, dwie drogi wzbudzania emocji
 • biologiczno-psychologiczna złożoność stresu
 • możliwości zarządzania stresem, zdolność samokontroli

Objawy stresu i rodzaje stresu

 • objawy krótkotrwałe i długotrwałe
 • stres traumatyczny, chroniczny i związany ze zmianami życiowymi
 • stres szkodliwy vs stres mobilizujący i jak zmienić pierwszy w drugi

Aktualny poziom stresu, źródła i obszary stresu - identyfikacja indywidualnych zagrożeń

 • autodiagnoza poziomu stresu
 • identyfikacja obszarów/wskaźników stresu: objawy psycho-biologiczne, obniżona efektywność, efekt stresu długotrwałego
 • mapa przyczyn stresu

Rozpoznawanie własnych mechanizmów stresu

 • błędy i nawyki percepcyjne
 • "wewnętrzne stresory"

Sposoby i style radzenia sobie ze stresem

 • sposoby konstruktywne i destrukcyjne, doraźne i długoterminowe
 • style radzenia sobie ze stresem

Rozpoznawanie własnych zasobów do radzenia sobie ze stresem

 • autoanaliza swoich zasobów wg poziomów Diltsa
 • budowanie samoakceptacji

Narzędzia radzenia sobie ze stresem

 • uważność jako klucz do radzenia sobie ze stresem
 • oddziaływanie poprzez ciało - omówienie kluczowych technik
 • oddziaływanie przez wyobraźnię - przykładowe techniki: relaksacja wizualizacją, zmiana ram odniesienia
 • oddziaływanie poprzez umysł - praktyczne ćwiczenia, m.in.: „przerywanie zaklętego kręgu”, „koło wpływu”, proaktywność
 • techniki szybkiej redukcji napięcia - omówienie kluczowych technik
 • profilaktyka stresu i strategia redukcji stresu wyuczonego

Własny plan zmian

 • podsumowanie w formule SSK /Start – co zacznę po szkoleniu robić, Stop – czego nie będę robić, Kontynuacja – jakie działania będę dalej podejmować/
 • zaplanowanie zmiany w skali tygodnia, kwartału, roku

Metody

Szkolenie ma formę aktywnego warsztatu - treningu umiejętności psychologicznych. Stosowane techniki: mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, kwestionariusze, dyskusja moderowana.

Trening odbywa się w grupie 3-4 osób. Dynamika zajęć i kolejność zagadnień szkoleniowych są na bieżąco dostosowywane do potrzeb grupy.

Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej.

Kontakt: Romuald Korach
e-mail: romuald.korach@arkconsulting.com.pl, tel.: 22 4357002

 

Zobacz opinie o szkoleniu

Opinie o szkoleniu

Łucja
VEX
SUPER!

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Terminy

jesień 2024
Szkolenie ON-LINE
04.12.2024

Szkolenie ON-LINE

Koszt szkolenia on-line

1150,-PLN

Czas trwania

9.00-15.00

Koszt szkolenia on-line obejmuje

indywidualne konsultacje on-line (60 min.) do wykorzystania w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.