fbpx Zasady korzystania | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Zasady korzystania

Zasady korzystania

1. Informacje ogólne

Portal przeznaczony jest głównie dla następujących pracowników biurowych: recepcjonistek, sekretarek, asystentek. „Portaldlasekretarek.pl” ma na celu dostarczanie Użytkownikom profesjonalnych informacji i porad dot. sfery zawodowej i prywatnej.

Właścicielem portalu jest firma ARK Consulting, NIP: 529-132-74-05, REGON: 014945758.

Portal, o którym mowa w niniejszym dokumencie, znajduje się w sieci Internet pod adresem http://www.portaldlasekretarek.pl. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o portalu, autorzy niniejszego dokumentu mają na myśli „portaldlasekretarek.pl”.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu.

2. Prawa autorskie

Zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze stron portalu „portaldlasekretarek.pl” w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela portalu, nawet w przypadku wykorzystania ich w celach niekomercyjnych. Właściciel portalu będzie dochodził swoich praw jeżeli stwierdzi, że w/w prawo zostanie naruszone.

3. Odpowiedzialność

Właściciel portalu „portaldlasekretarek.pl” oraz autorzy zamieszczonych w portalu treści nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie jego użytkownicy podejmą na podstawie informacji/usług/reklam itp. prezentowanych na stronach „portaldlasekretarek.pl”. Artykuły, porady, opinie, poglądy i recenzje przedstawione w portalu są wyrazem osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie mogą być interpretowane w żaden inny sposób.

Na portalu „portaldlasekretarek.pl” znajdują się odnośniki/linki do innych stron internetowych. Właściciel portalu „portaldlasekretarek.pl” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tych stron.

Właściciel portalu nie może zagwarantować ciągłego i bezawaryjnego dostępu Użytkowników do portalu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu ewentualne szkody.

Właściciel portalu ma prawo, bez powiadomienia Użytkowników i bez podania przyczyn, wprowadzać zmiany w portalu, zawiesić lub wycofać portal z sieci Internet.

4. Ochrona prywatności

Właściciel portalu „portaldlasekretarek.pl” uznaje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników. Użytkownicy nie muszą przedstawiać żadnych danych o sobie, aby korzystać z portalu. Wyjątek stanowią konkursy, w których udział jest dobrowolny.
Podczas wizyty na portalu, dane (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.) dotyczące każdej wizyty są zbierane automatycznie.
Dane zbierane automatycznie przez portaldlasekretarek.pl mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronach portalu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości stron portalu.
Użytkownicy, którzy przesyłają swoje dane osobowe w ramach działalności portalu „portaldlasekretarek.pl”, dane teleadresowe lub adresy e-mail /w ramach subskrypcji newslettera/ tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez firmę ARK Consulting zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

„Portaldlasekretarek.pl” oferuje darmową usługę subskrypcji newslettera, który wysyłany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail 2 razy w miesiącu. Użytkownik, który zamówił usługę „newslettera” może w każdej chwili z niej zrezygnować.

Właściciel portalu „portaldlasekretarek.pl” zastrzega sobie prawo do wysyłania subskrybentom newslettera niezapowiedzianych wiadomości e-mail, które tematycznie są związane z portalem „portaldlasekretarek.pl”.

5. Wykorzystanie "cookies"

Portal może wykorzystywać pliki „cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z portalu. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

6. Postanowienia końcowe

Każdy Użytkownik korzystający z portalu „portaldlasekretarek.pl” oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
Właściciel portalu „portaldlasekretarek.pl” zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji pod adresem: http://www.portaldlasekretarek.pl


Redakcja Portalu