fbpx Dlaczego warto szkolić sekretarki w administracji publicznej? | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Dlaczego warto szkolić sekretarki w administracji publicznej?

Czas czytania
1 minute
Przeczytałeś już

Dlaczego warto szkolić sekretarki w administracji publicznej?

 
Wbrew powszechnie jeszcze obecnym stereotypom na temat pracy w sekretariacie wymaga ona nie lada wiedzy i umiejętności od osoby, która tę pracę wykonuje. Ciągle zmieniające się prawo, dostosowanie do unijnych standardów, większe wymagania dot. obsługi klienta itp. stawiają przed kadrą zarządzającą urzędów nowe wyzwania, a co za tym idzie więcej wymaga się również od sekretarek, które pracę kadry kierowniczej wspomagają.
Aby sprostać tym wymaganiom również pracownicy sekretariatów muszą podlegać ciągłemu kształceniu i rozwijaniu wielu umiejętności. Kompetencje wymagane od sekretarek pracujących w urzędach i instytucjach  można zaliczyć do dwóch grup:
 
  • kompetencje „miękkie” (nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji ze współpracownikami i klientami, asertywność, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, itp.);
  • kompetencje „twarde” (znajomość prawa – np. prawo pracy, KPA, organizacja obiegu dokumentów, archiwizacja, sporządzanie korespondencji, organizowanie spotkań, wyjazdów itp.)
Im więcej kompetencji posiada sekretarka tym sprawniej i efektywniej wykonuje swoje obowiązki, ale również lepiej przebiega jej współpraca z przełożonym, osobami strategicznymi oraz klientami urzędu/instytucji.
 
Podczas szkoleń organizowanych dla sekretarek można znaleźć szeroką ofertę rozwoju kompetencji miękkich i twardych. Udział w szkoleniach pozwala sekretarce na wymianę doświadczeń z innymi pracownikami sekretariatów, poznanie nowych narzędzi pracy, sposobów rozwiązywania problemów, poznanie nowych uregulowań prawnych itp. Często też szkolenie staje się motywatorem do efektywniejszej pracy poprzez nabycie nowego spojrzenia na codzienne obowiązki, nawyki działania i myślenia. Szczególnie ważne jest to właśnie w pracy sekretarki, która obarczona jest często niską motywacją i wypaleniem zawodowym.
 
Jak wybrać właściwe szkolenie dla swojej sekretarki?
  • Zastanów się jaki efekt chcesz osiągnąć? Jakie kompetencje pomogą Twojej sekretarce w lepszym wykonywaniu przez nią obowiązków? Jakie masz oczekiwania wobec jakości jej pracy?
  • Wybierz konkretny temat szkolenia – najbardziej odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Jeżeli nie wiesz jakie szkolenie będzie dla Twojej sekretarki odpowiednie – skontaktuj się z firmą, która takie szkolenia organizuje, przedstaw swój cel i zapytaj o najlepsze rozwiązanie.
  • Wybieraj kompetentnego trenera specjalizującego się w danym obszarze tematycznym z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla sekretarek.
Autor:
Agnieszka Korach