fbpx Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia (2) - CV | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia (2) - CV

Czas czytania
3min.
Przeczytałeś już

Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia (2) - CV


Curriculum Vitae lub Resume musi być przede wszystkim czytelne. Nikt nie chce czytać/przeglądać dokumentu, w którym właściwa treść jest tłumiona formą. Należy dodatkowo pamiętać, że osoba rekrutująca najczęściej nie zatrzymuje się nad naszym dokumentem na dłużej niż 15 – 20 sekund! To chyba wystarczający argument abyśmy przeanalizowali najistotniejsze elementy CV i dobrze skonstruowali ten dokument.

UWAGA: CV i życiorys to nie to samo. Ten drugi ma formę opisową, zbliżoną do listu motywacyjnego i jest obecnie rzadko używany z racji na brak przejrzystości i trudności w szybkim dostępie do określonych informacji.
 
Budując CV najlepiej jest posługiwać się sprawdzonym modelem zawierającym:
 • dane osobowe
 • szczegóły edukacji
 • doświadczenie zawodowe
 • znajomość języków obcych
 • dodatkowe umiejętności i osiągnięcia
 • uprawnienia
 • odbyte kursy i szkolenia
 • zainteresowania
Oczywiście ich kolejność może różnić się od podanego (oprócz pierwszej części – danych osobowych) w zależności od tego, co chcemy w CV uwypuklić.
 
Pamiętajmy – jeżeli brak nam doświadczenia zawodowego lub jest ono znikome / całkowicie nie związane ze stanowiskiem, na które aplikujemy, skierujmy zainteresowanie czytelnika na istotniejsze aspekty naszego życiorysu (np. osiągnięcia akademickie, nagrody za wybitne wyniki sportowe). Jak to zrobić?
 
Pierwsza, a często jedyna, strona naszej autoprezentacji powinna rozpoczynać się od „mocnego uderzenia” - zaraz po danych osobowych przedstawiamy naszego asa. Minęło już kilka sekund więc, albo wzbudzimy zainteresowanie odbiorcy, albo nasze CV powędruje do kosza... Jeżeli nasze życie zawodowe jest jednak na tyle bogate, aby móc opisać obowiązki na poszczególnych stanowiskach przez nas zajmowanych, nie wahajmy się z tego skorzystać. Jest jednak kilka prostych warunków:

PRZEJRZYSTOŚĆ + WZGLĘDNA OGÓLNIKOWOŚĆ + UMIAR
 
Rzecz bardzo istotna – podając nazwy pracodawców i związane z tym obowiązki zawodowe umieszczamy odwrotnie w czasie (od ostatnio zajmowanego do pierwszego). Dlaczego? Ponieważ pokazuje to czytelnikowi najbardziej aktualne obszary naszej aktywności zawodowej. Z drugiej strony jest to także reklama naszej pozycji – wskazujemy (najczęściej) najwyższy poziom kariery. Podobnie rzecz się ma przy listingu szkół oraz kursów i szkoleń. Nie chcemy, aby wzmianka o np. praktyce w oddziale banku przed 8 laty widniała tuż pod danymi osobowymi, spychając ważną informację o zajmowanym miesiąc temu stanowisku kierownika działu analiz w centrali szacownej instytucji finansowej na stronę drugą. Rekruter z całą pewnością stwierdzi w tym przypadku, że widocznie owa praktyka jest najistotniejszym elementem w naszym dorobku zawodowym...
 
Wskazując wykonywane obowiązki powinniśmy także zacząć od tych najważniejszych. Wskazane jest punktowe przedstawianie informacji zamiast tekstu ciągłego. Pamiętajmy – ktoś czytający nasze CV nie ma czasu na dogłębne analizowanie wszystkich słów w nim użytych. Należy stosować hasła i ogólne sformułowania!
 
UWAGA:  Zachowanie pustych przestrzeni w CV poprzez umiejętne rozmieszczenie modułów z informacjami, utrzymanie jednolitej czcionki dokumentu, pogrubienie i powiększenie tytułów modułów zdecydowanie podniosą wartość wizualną naszej prezentacji!
 
Najczęściej spotykamy trzy typy budowy CV:
 • chronologiczne (najpopularniejsze, wyżej omówione)
 • celowe
 • funkcjonalne
CV celowe jest najczęściej wybierane przez specjalistów / menadżerów określonego obszaru. Wskazujemy w nim cel długofalowy, który przyświeca nam kierując karierą oraz cel krótkofalowy – najczęściej związany z aplikowaniem na konkretne stanowisko. Przykład: w pewnej firmie trwa rekrutacja na stanowisko Kierownika Rekrutacji, a nasze ostatnio zajmowane stanowisko to Specjalista ds. Rekrutacji. Możemy w CV uwypuklić nasze dokonania z obszaru HR wskazując konsekwencję rozwoju zawodowego pomniejszając tym samym informacje na temat np. pierwszych szlifów zawodowych w dziale obsługi klienta. CV celowe charakteryzuje się dodatkowym elementem umieszczanym na początku – hasłowym opisem naszych najmocniejszych stron, który często jest utożsamiany z profilem kandydata i niejako zbiorczym podsumowaniem naszej osoby.
 
CV funkcjonalne pomaga, gdy chcemy ukryć lub częściowo zatuszować nasze niedoskonałości aplikując na dane stanowisko. W tym przypadku uwypuklamy nasze mocne strony bagatelizując niejako np. nieadekwatne wykształcenie lub niekorzystnie długie przerwy w zatrudnieniu. Ta forma jest najczęściej stosowana przez osoby rozpoczynające karierę zawodową.
 
UWAGA:   Pamiętajmy, że każdy typ CV różni się jedynie formą podania informacji oraz ich ilością, a zdecydowanie najbardziej przejrzysty jest typ chronologiczny.
 
Mamy jeszcze dwa elementy CV wymagające omówienia:
 
Zdjęcie – istnieją różne szkoły, z których - biorąc pod uwagę polską kulturę biznesową - skłaniać powinniśmy się do umieszczania fotografii na początku CV. Oficjalnie nie powinno ono stanowić istotnego elementu decydującego o dalszych losach naszej kandydatury, ale... może nam wybitnie pomóc. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy nasze dokonania, edukacja oraz kursy wypadają bardzo dobrze na tle CV konkurentów, niemniej pozostali są także świetnymi kandydatami. Pracodawca ma dylemat, który pozwala mu rozwiązać nierzadko... zdjęcie. Fotografia z naszym przekonującym wyrazem twarzy i stosownym ubiorem wydaje się mówić: „To ja, właściwy kandydat!”. To naprawdę działa o ile nie przedstawiamy siebie jako osoby zbyt pewnej, ze sztucznym uśmiechem lub na dwuznacznym tle. Idealna fotografia powinna obejmować całą twarz oraz obszar do ramion, strój dopasowany do stanowiska, o które się ubiegamy (np. grafik komputerowy – styl swobodny, przedstawiciel handlowy – garnitur z krawatem), pogodny wyraz twarzy oraz stonowane tło.
 
Klauzula o ochronie danych osobowych – kilkanaście lat temu weszła w życie ustawa sankcjonująca obrót informacjami personalnymi. Wprowadziła jednocześnie wymóg stosowania zgody na wykorzystanie danych zawartych (w tym przypadku) w naszym CV. Niektórym wydawać się może, że dodawanie na końcu dokumentu standardowej klauzuli wydatnie szpeci autoprezentację. Wyobraźmy sobie jednak sytuację kiedy z powodu jej braku... nasza aplikacja nie została przeanalizowana. W tym przypadku prawo działa na naszą korzyść i nie pozwala nikomu wykorzystać np. adresu e-mail w celu przesyłania niechcianych reklam. Wielu pracodawców wymaga sprecyzowania ogólnej klauzuli, wskazując ich firmę jako jedyną upoważnioną do przetwarzania danych zawartych w CV. Pamiętajmy, że jest to tylko kaprys pracodawcy, od którego niejednokrotnie zależy jednak nasze być albo nie być w dalszym procesie rekrutacji.
Autor:
Bartosz Kozłowski