fbpx Selekcja informacji i ustalanie priorytetów | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Selekcja informacji i ustalanie priorytetów

Czas czytania
1 minute
Przeczytałeś już

Selekcja informacji i ustalanie priorytetów

W psychologii selekcja informacji jest jednym z etapów procesu spostrzegania, który polega na tworzeniu  własnego obrazu otaczającego świata. Człowiek zazwyczaj jest bombardowany ogromną ilością bodźców jednocześnie i musi podjąć szereg decyzji związanych z ich odbieraniem oraz przetwarzaniem. Niebagatelną rolę spełnia tutaj uwaga, a zwłaszcza uwaga selektywna. Mając określony cel do zrealizowania człowiek zachowuje się w taki sposób, aby go osiągnąć. Dostrzega zatem te informacje, które są istotne z jego punktu widzenia a pomija te, które nie mają znaczenia, są mniej ważne. Chociaż rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, podczas wykonywania różnych czynności, także tych związanych z obowiązkami zawodowymi, w naszym mózgu zachodzą skomplikowane procesy.

Praca na stanowisku asystentki lub sekretarki zazwyczaj wymaga robienia wielu rzeczy na raz. Każdy dzień wypełniony jest po brzegi różnymi zadaniami, które trzeba wykonać. Najlepiej jest je uszeregować według dwóch kryteriów: pilności i ważności. Ale najpierw należy wiedzieć, jakimi założeniami kieruje się przełożony – osoba, dla której pracujemy. To przecież szef wyznacza cele, zadania do zrealizowania a pracownik powinien działać w kierunku przez niego nakreślonym. Pozwala to również na rozpoznanie co jest dla niego ważne, a co nie.

Na początku współpracy dobrze jest ustalić czego przełożony od nas wymaga i należy się do tego dostosować. Czasami szef chce wiedzieć o wszystkich sprawach i problemach, nie pozwalając na samodzielne podejmowanie jakichkolwiek decyzji. W innym przypadku może być tak, że zwierzchnik chce być informowany tylko o najważniejszych rzeczach. Każdy z interesantów postrzega dyrektora, prezesa czy właściciela firmy jako osobę najbardziej decyzyjną w firmie i to właśnie z nią najczęściej chce rozmawiać. Może to być inny pracownik firmy, który przyszedł poprosić szefa o podwyżkę albo przedstawiciel handlowy pragnący sprzedać swój wspaniały produkt. Ogromne znaczenie ma więc rola sekretarki, która podejmuje decyzję (w oparciu o wcześniej wyznaczone cele i pozyskane informacje) czy dany problem warty jest uwagi szefa w konkretnym momencie czy też może zaczekać na bardziej odpowiednią chwilę.

Praca w takim charakterze wymaga nie tylko dobrej organizacji i świetnego zarządzania czasem, ale również sporych kompetencji społecznych, nierzadko też wyczucia i intuicji w kwestiach, które są niestandardowe lub specyficzne a tym samym trudne do zaklasyfikowania do przyjętego kryterium. Bardzo ważną rolę odgrywa sama świadomość tego w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień, co ma wpływ na nasze postępowanie. Tylko wtedy poprzez dobór odpowiednich metod możemy podnosić swoje kompetencje zawodowe zwiększając tym samym jakość naszej pracy.

 

Autor:
Daria Graczyk