fbpx Twoja kariera | Page 3 | Pierwszy w Polsce kobiecy portal dla asystentek i sekretarek

Twoja kariera

Pracownik sekretariatu - struktura zawodu

Zakres obowiązków wykonywany przez pracowników sekretariatów mówi nam o tym, czy mamy do czynienia z pracownikiem kancelarii, recepcjonistką, sekretarką, asystentką, kierownikiem sekretariatu czy też kierownikiem biura. Poniżej przedstawiam charakterystykę poszczególnych stanowisk:...czytaj więcej »

Na front, sekretariat, na front!

W kontaktach interpersonalnych bardzo duże znaczenie mają mechanizmy pierwszego wrażenia. Dlatego ważne jest jakie osoby dobieramy na stanowisko sekretarki. Pierwszy kontakt wpływa na rodzaj etykiety jakie są  naklejane na osobę pierwszego kontaktu. Konieczne jest, aby zdać sobie sprawę, że...czytaj więcej »

Umowa o dzieło – kto i na jakich warunkach może od niej odstąpić?

umowa o dzieło
Umowa o dzieło jest stosunkiem cywilnoprawnym, w którym przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty ustalonego wynagrodzenia. Jej celem jest więc uzyskanie konkretnego efektu działań, a do jego osiągnięcia zobowiązuje się przyjmujący...czytaj więcej »

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Jedną z niezbędnych dziedzin człowieka potrzebnych do normalnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie jest edukacja. Zachodzące przemiany gospodarcze i cywilizacyjne powodują, że wykształcenie staje się bardziej niż kiedyś warunkiem nieodzownym do zdobycia wysokiej pozycji społecznej i...czytaj więcej »

Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia (9) - etapy rekrutacji

Moment, w którym zostaliśmy zaproszeni do udziału w procesie rekrutacji jest najczęściej dla nas nieznany. O decyzji dowiadujemy się dopiero odbierając telefon lub e-mail. Zasadniczo każda rekrutacja ma swoje etapy rozbudowane w zależności od charakteru stanowiska. Możemy spotkać się z...czytaj więcej »

Nowe tchnienie CV

Tworząc życiorys zawodowy obecnie nie wystarczy posłużyć się schematem zaczerpniętym z Internetu czy poradnika. CV musi być swojego rodzaju wizytówką zawierającą umiejętności i praktyczne doświadczenia o bardzo indywidualnym charakterze. Dzisiejsze CV zdecydowanie skuteczniej działa jeżeli...czytaj więcej »

Asystentka w telepracy

Pomiędzy organizacją życia zawodowego i osobistego przebiega coraz mniej linii granicznych. Jako przykład może posłużyć coraz częściej stosowany charakter pracy asystentek z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym komunikacyjnych. Odchodzenie, także w tym zawodzie, od godzinowego na...czytaj więcej »

25.04 Międzynarodowy Dzień Asystentek i Sekretarek

  Asystentka/Sekretarka jest w pracy zazwyczaj pierwsza, często też wychodzi z biura jako ostatnia. Dba o to, aby w biurze nie zabrakło kawy w kuchni, papieru w drukarce, długopisów, żeby ksero działało, żeby były wizytówki. Pilnuje, żeby szef dotarł na ważne spotkania, rozmawia z każdym w...czytaj więcej »

Praca z pasją

„Nie sądzę, żeby ktoś wymyślił lepszy sposób spędzania czasu niż dobra praca, sposób - który by dawał tyle radości i pozwalał czuć się wiecznie młodym” Frederick Hudson EckerCzy każdego dnia budzisz się rano przyjemnie ożywiona i myślisz z entuzjazmem co przyniesie ci nowy dzień? Czy raczej...czytaj więcej »

Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia(4) - metody szukania pracy

Ogólnie możemy wyróżnić dwie ścieżki poszukiwania pracy: bierną aktywną Na pewno nie powinniśmy ograniczać się tylko to jednego sposobu, ponieważ ewentualne pozytywne rezultaty mogą nadejść po bardzo długim czasie… lub wcale. Przypuszczając zmasowany atak informacyjny podnosimy szanse...czytaj więcej »

Strony

Subskrybuj Twoja kariera